Basingstoke Anime Society

Next Meeting

 

   

Now Showing

Upcoming Events

Anime Society Meeting

The White Hart, 7pm

Anime Society Meeting

The White Hart, 7pm

Minamicon

Novotel Hotel, Southampton

Anime Society Meeting

The White Hart, 7pm

Anime Society Meeting

The White Hart, 7pm

Social Meeting

The Tea Bar, 1pm

Anime Society Meeting

The White Hart, 7pm

Anime Society Meeting

The White Hart, 7pm

CosXPo

University of Reading

Anime Society Meeting

The White Hart, 7pm

Anime Society Meeting

The White Hart, 7pm

News Feed